GEDİZLİ ŞAİR HASBÎ/HABSÎ

Yayınlama: 09.01.2023
Düzenleme: 09.01.2023
384
A+
A-

Bir önceki yazımızda Murat Azmî’den bahsedince Gedizli başkaca şairler var mı diye bazı kaynaklara göz gezdirdim. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü adlı eserde Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal tarafından kaleme alınmış bir maddeye denk geldim. Bu maddeden yola çıkarak tespit ettiğim isimlere de önümüzdeki haftalarda değineceğim.

  1. yüzyıl şairlerinden olan Hasbî yine kendisi gibi şair olan Keşfî’nin küçük kardeşidir. Eğitimine ve mesleğine dair bilgiler kaynaklarda geçmemektedir. Aşık Çelebi’nin Meşairi’ş Şuara adlı eserinde verilen bilgilere göre şairimizin sıradışı bir hayatı vardır. Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Pargalı İbrahim’in ilk vezirliği döneminde tesadüfen bulunduğu bir mecliste işlenen cinayetten ötürü zindana atılmıştır. Olay hakkında bilgi almak isteyen Subaşı Hasbî’ye işkence etmiştir. Bu işkencelere rağmen konuşmayan şairimiz, olayın aydınlatılması için Pargalı İbrahim’in huzuruna çıkarılmak üzere yoldayken başını bir ağaca çarpar ve bir gözünü kaybeder. Pargalı İbrahim gözüne ne oldu diye sorduğunda: “Sultanım, yerini beğenmedi de çıkmak ister.” der. Paşa bu alaycı tavır sonucunda iyice hiddetlenir ve “Senin gözüne görünecek var.” Diyerek onu on yıl sürecek bir mahkumiyetle cezalandırır. Şairimiz zindana girdikten sonra Hasbî mahlası yerine Habsî  mahlasını kullanmaya başlar. Aşık Çelebi’nin aktardığına göre Üsküdar zindanlarında bu mahlasla yazmış olduğu onlarca şiir vardır. Zindandan Pargalı İbrahim’e defaatle mektup yazarak affını talep etmiş olan şairimiz Paşa zaman zaman yumuşasa da araya giren bazı kişilerce mahkumiyetten kurtulamamıştır. Dönemin ünlü şairi Zâti ve abisi Keşfî’nin ricaları da kurtulması için fayda etmemiştir. Şairimiz zindandan ancak Pargalı İbrahim’in katlinden sonra kurtulabilmiştir.

Abisi Keşfî’nin ölümünden sonra kendisine büyük bir miras kalan Hasbî Aşık Çelebi’ye göre tamamı haram yollardan edinilen bu servete elini bile süremeden ölmüştür. Bazı iddialara göre Şehzade Mustafa’nın himayesinde olan şair Şehzadenin katlinden sonra öldürülmüştür.

Aşık Çelebi’ye göre Hasbî; ayyaş, başına buyruk ve çok konuşan biridir. Gelibolulu Âli: “ Ol devr ayyaşlarının kallaşı ve evbaşı “ ifadeleriyle şairimizi tanımlar. Şu an için elimizde bir eseri bulunmayan Hasbî’nin Edirneli Nizami’nin eserinde 39, Pervane Bey Mecmuasında 23 şiiri vardır.

REKLAM ALANI
Yazarın Son Yazıları