Künye

 

İmtiyaz Sahibi
Hatice ÖZALP


Yazı işleri Müdürü

Recep BAYSAL


Editör
Firdevs YANKU


Muhabirler

Harun AVCI

Kenan PAKSOY


İnternet Yayın Sorumlusu
Recep Baysal

Hukuki Danışman
Av. Mustafa Mert ÖZALP