_______ __ ___İ L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    _______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan, tapunun 785 ada, 53 parsel nolu 66,91 m2, 54 parsel nolu 71,46 m2,...

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 06.10.2023
8
A+
A-

 

 

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan, tapunun 785 ada, 53 parsel nolu 66,91 m2, 54 parsel nolu 71,46 m2, 55 parsel nolu 71,44 m2, 56 parsel nolu 71,50 m2 ve 57 parsel nolu 65,71 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 18/09/2023 tarih ve 91 sayılı Encümen kararıyla ve İlçemiz Ergenekon Mahallesinde bulunan, tapunun Uluoymak Mahallesi 953 ada, 7 parsel nolu 769,07 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazın 18/09/2023 tarih ve 101 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00 ve 15:15 ’ de ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgah sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

     
1  

Umurbey Mah.

 

 

785/53

 

14:00

 

66,91 m2

 

       1.800.000,00TL.

+

KDV

 

     54.000.00 TL.

 

2

 

Umurbey Mah. 

 

 

785/54

 

14:15

 

71,46 m2

       1.800.000,00TL.

+

KDV

 

  54.000.00 TL.

 

3

 

   Umurbey Mah.

 

 

 

785/55

 

14:30

 

71,44 m²

      1.800.000,00TL.

                 +

              KDV

  

  54.000.00 TL.

 

4

 

Umurbey Mah.

 

 

 

785/56

 

14:45

 

71,50

      1.800.000,00TL.

                 +

              KDV

 

  54.000.00 TL.

 

5

 

Umurbey Mah.

 

 

 

785/57

 

15:00

 

65,71

      1.800.000,00TL.

                 +

              KDV

  

54.000.00 TL.

 

6

 

    Umurbey Mah.

 

 

 

953/7

 

15:15

 

769,07

      3.000.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 90.000.00 TL.

 

REKLAM ALANI