___İ L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İlçemiz Umurbey Mahallesinde Sanayi Sitesinde bulunan, tapunun Dayınlar Mahallesi 1016 ada, 11 parsel nolu 170,60 m2, 1016...

___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 14.10.2023
9
A+
A-

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlçemiz Umurbey Mahallesinde Sanayi Sitesinde bulunan, tapunun Dayınlar Mahallesi 1016 ada, 11 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 10 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 12 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 9 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 13 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada, 8 parsel nolu 170,59 m2, 1016 ada, 14 parsel nolu 170,62 m2, 1016 ada, 7 parsel nolu 170,69 m2, 1016 ada, 15 parsel nolu 170,61 m2, 1016 ada, 6 parsel nolu 159,10 m2, 1016 ada, 16 parsel nolu 152,13 m2 ve Uluoymak Mahallesi 953 ada 7 parsel nolu 769,07 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 09/10/2023 tarih ve 115 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 25 EKİM 2023 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 ve 16:45 ’ de ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgah sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

 

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

     
   

Dayınlar Mah.

 

Sanayi Sitesi

 

1016/11

 

14:00

 

170,60 m2

  2.250.000,00TL+KDV

 

 

     67.500.00 TL.

 

2

 

Dayınlar Mah. 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/10

 

14:15

 

170,59 m2

       2.250.000,00TL+KDV  

  67.500.00 TL.

 

3

 

   Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/12

 

14:30

 

170,60 m²

  2.250.000,00TL+KDV   

  67.500.00 TL.

 

4

 

Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/9

 

14:45

 

170,59

      2.250.000,00TL+KDV  

  67.500.00 TL.

 

5

 

Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/13

 

15:00

 

170,60

      2.250.000,00TL+KDV   

67.500.00 TL.

 

6

 

    Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/8

 

15:15

 

170,59

      2.250.000,00TL+KDV  

 67.500.00 TL.

 

7

 

    Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/14

 

15:30

 

170,62

      2.250.000,00TL+KDV  

 67.500.00 TL.

 

8

 

Dayınlar Mah.

 

 

Sanayi

 

1016/7

 

15:45

 

170,69

      2.250.000,00TL+KDV  

 67.500.00 TL.

 

9

 

   Dayınlar Mah.

 

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/15

 

16:00

 

170,61

      2.250.000,00TL+KDV   

 67.500.00 TL.

 

10

 

   Dayınlar Mah.

 

 

 

Sanayi Sitesi

 

1016/6

 

16:15

 

159,10

      2.500.000,00TL+KDV   

 75.000.00 TL.

11 Dayınlar Mah. Sanayi Sitesi 1016/16 16:30 152,13 2.500.000,00TL+KDV 75.000.00 TL.
12 Uluoymak Mah. 953/7 16:45 769,07 m² 3.000.000,00TL+KDV 90.000,00 TL.

 

REKLAM ALANI