Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi

Muhtelif Havalimanlarında VIP ve personel giriş-çıkış kapıları haricinde yolcu girişi yapılan güvenlik geçiş noktalarında kullanılacak 1.440 adet plastik kapların tamamı kiracı tarafından temin edilerek, taban, iç, dış ve yanlarına reklam konulması işi bir bütün olarakilanda belirtilen kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecek.

Muhtelif havalimanları güvenlik geçiş noktalarında kullanılan plastik kapların taban ve iç ve dış yanlarına reklam konulması işi kiralama ihalesi
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.02.2021
175
A+
A-

(DHMİ)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KONU: MUHTELİF HAVALİMANLARI GÜVENLİK GEÇİŞ NOKTALARINDA KULLANILAN PLASTİK KAPLARIN TABAN VE İÇ VE DIŞ YANLARINA REKLAM KONULMASI İŞİ KİRALAMA İHALESİ

 

1.  Muhtelif Havalimanlarında VIP ve personel giriş-çıkış kapıları haricinde yolcu girişi yapılan güvenlik geçiş noktalarında kullanılacak 1.440 adet plastik kapların tamamı kiracı tarafından temin edilerek, taban, iç, dış ve yanlarına reklam konulması işi bir bütün olarak KDV dâhil Yıllık 172.800.-TL (yüzyetmişikibinseküzyüzTL) kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.

2.  Söz konusu mahalle ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından KDV dâhil 100.-TL (YüzTL) karşılığında temin edilebilir.

3.    İhaleye katılmak isteyenler 100.000.-TL (yüzbinTL) geçici teminat vereceklerdir.

4.  Kiralanacak mahalle talip olanlar 02/03/2021 günü saat 14:00’ e kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Genel Müdürlük Evrak Birimine verecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5.    İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6.    Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7.    İhale 02/03/2021 günü saat 14:30’da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

8.   Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32 Etiler  06560 YENİMAHALLE/ANKARA

                         TEL: 0 (312) 212 39 70       FAX: 0 (312) 212 54   22https://www.ilan.gov.tr/ilan/744487/ihale-duyurulari/kullanim-hakki-ve-isletme-haklarinin-kiraya-verilmesi/muhtelif-havalimanlari-guvenlik-gecis-noktalarinda-kullanilan-plastik-kaplarin-taban-ve-ic-ve-dis-yanlarina-reklam-konulmasi-isi-kiralama-ihalesi

REKLAM ALANI