T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2019/158 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ  İCRA DAİRESİ 2019/158 TLMT.   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri            : Gediz İlçesi Kızılüzüm Köyü Pıtırak mevkisinde bulunan 1678 nolu parseldir. Taşınmaz Fen Bilirkişisinin ölçümleri sonucunda 30.699,00 m² gelmekte olup, tam hisselidir. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu-killi bir […]

T.C.  GEDİZ   İCRA DAİRESİ  2019/158 TLMT.    TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.02.2020
299
A+
A-

T.C.

GEDİZ

 İCRA DAİRESİ

2019/158 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Gediz İlçesi Kızılüzüm Köyü Pıtırak mevkisinde bulunan 1678 nolu parseldir. Taşınmaz Fen Bilirkişisinin ölçümleri sonucunda 30.699,00 m² gelmekte olup, tam hisselidir. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle kumlu-killi bir yapıya sahiptir.Zemin itibariyle taşınmaz % 5-8 arasında değişen meyile sahiptir. Arazi kuru tarım arazilerindendir. Keşif tarihinde yapılan incelemede arazinin toprak işlemesinin yapılmadığı ve üzerinde  ekonomik değeri olmayan meşe türü ağaçlarının  olduğu tespit edilmiştir.

Adresi   : Kızılüzüm Köyü, Pıtırak Mevkii 1678 Parsel Gediz / KÜTAHYA

Yüzölçümü         : 30.699,00 m2 

Arsa Payı             : Tam

İmar Durumu    : Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında bulunmaktadır.

Kıymeti                : 92.097,00 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü     : 18/03/2020 günü 11:45 – 11:50 arası

2. Satış Günü     : 16/04/2020 günü 11:45 – 11:50 arası

Satış Yeri             : Gediz Adalet Sarayı Adliye Kafeterya Salonu’nda

———————————————————————————————————————–

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/158 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/02/2020

 

 

 

 

Gökhan SU

 İcra Müdür Yardımcısı

 111389

REKLAM ALANI