_______ __ ___i L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

_______ __   ___i    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.12.2022
18
A+
A-

 

 

_______ __   ___i    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz K 22-b-03-b-3-d İmar Planı içerisinde, Tapunun Dayınlar Mahallesi Uşak Şosesi Mevkii, 1032 ada, 7 parsel no.lu 443,28 m2, 9 parsel no.lu 640,92 m2, 10 parsel no.lu 442,36 m2 ve 11 parsel no.lu 442,82 m2 K.S.A, B1, H max=8,50  imarlı arsa  vasfındaki taşınmazlar 12/12/2022 tarih ve 125 sayılı Encümen kararıyla;

K 22-b-03-b-1-c İmar Planı içerisinde, Tapunun Dayınlar Mahallesi Kütükçü Mevkii, 89 ada, 6 parsel no.lu 300,00 m2, 100 ada, 3103 parsel no.lu 298,00 m2 ve 100 ada, 3104 parsel no.lu 298,00 m2 Ayrık-İkiz Nizam, 3 Kat imarlı arsa  vasfındaki, mülkiyeti Gediz Belediyesine ait taşınmazlar  12/12/2022 tarih ve 124 sayılı Encümen kararıyla;

K 22-b-03-b-1-b İmar Planı içerisinde, Tapunun Muhipler (Afet) Mahallesi Bakırtepesi Mevkii, 54 ada, 23 parsel no.lu 459,00 m2 Blok Nizam, 3 Kat imarlı arsa vasfındaki mülkiyeti Gediz Belediyesine ait taşınmazlar 12/12/2022 tarih ve 126 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmazlara ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarları aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat: 14.00,14.15,14.30,14.45,15.00,15.15, 15.30 ve 15.45  ’ de ihale edilecektir.

İhaleye son müracaat tarihi 28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA günü saat 10.00 dur.

 

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgâh sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri içinde Belediyemiz İmar Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

 

 

 

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKUL

 

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

   
 

1

 

Dayınlar

 

Uşak Şosesi

 

1032/7

 

14:00

 

443,28 m2

ARSA

 

1.450.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

 

43.500,00TL

 

2

 

Dayınlar Uşak Şosesi 1032/9 14:15 640,92 m2

ARSA

1.950.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

 

 

58.500,00TL

 

3

 

Dayınlar Uşak Şosesi 1032/10 14:30 442,36 m2

ARSA

1.450.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

 

43.500,00TL

 

4

 

Dayınlar Uşak Şosesi 1032/11 14:45 442,82 m2

ARSA

1.450.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

43.500,00TL
 

5

 

 

Dayınlar Kütükçü 89/6 15:00 300,00 m2

ARSA

650.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

19.500,00TL
6 Dayınlar Kütükçü 100/3103 15:15 298,00 m2

ARSA

650.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

19.500,00TL
7 Dayınlar Kütükçü 100/3104 15:30 298,00 m2

ARSA

650.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

19.500,00TL
8 Muhipler (Afet) Bakırtepesi 54/23 15:45 459,00 m2

ARSA

950.000.00 TL

(KDV HARİÇ)

28.500,00TL

 

REKLAM ALANI