T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2018/152 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ  İCRA DAİRESİ 2018/152 TLMT.   TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI   Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri            : Satışa konu taşınmaz Kütahya/Gediz İlçesi, Ilıcasu Köyü, Çınarlıdere mevkisinde bulunan 2248 nolu parseldir. Taşınmaz Fen Bilirkişisinin ölçümleri sonucunda 2.748,06 m² gelmekte olup, tam hisselidir. Köy yolu üzerindedir. […]

T.C.  GEDİZ   İCRA DAİRESİ  2018/152 TLMT.    TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.02.2020
283
A+
A-

T.C.

GEDİZ

 İCRA DAİRESİ

2018/152 TLMT.

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Satışa konu taşınmaz Kütahya/Gediz İlçesi, Ilıcasu Köyü, Çınarlıdere mevkisinde bulunan 2248 nolu parseldir. Taşınmaz Fen Bilirkişisinin ölçümleri sonucunda 2.748,06 m² gelmekte olup, tam hisselidir. Köy yolu üzerindedir. Bir tarafı ormana dayalıdır. Dereye yakındır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi-tınlı bir yapıya sahiptir. Arazi zemin itibariyle düze yakın meyile sahiptir. Arazi kuru tarım arazilerindendir. Taşınmaz keşif tarihi itibariyle buğday ekilidir.

Adresi   : Ilıcasu Köyü Çınarlıdara Mevkii 2248 Parsel Gediz / KÜTAHYA

Yüzölçümü         : 2.748,06 m2 

Arsa Payı             : Tam

İmar Durumu    : Belediye ve Mücavir alan sınırları dışındadır.

Kıymeti                : 14.682,01 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler         : Beyan; “Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir.” Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacakır.

1. Satış Günü     : 18/03/2020 günü 12:00 – 12:05 arası

2. Satış Günü     : 16/04/2020 günü 12:00 – 12:05 arası

Satış Yeri             : Gediz Adalet Sarayı Adliye Kafeterya Salonu’nda

———————————————————————————————————————–

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/152 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2020

 

 

 

 

Gökhan SU

 İcra Müdür Yardımcısı

 111389

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI