KÜTAHYA İLİ GEDİZ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

KÜTAHYA İLİ GEDİZ  İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.04.2023
33
A+
A-

KÜTAHYA İLİ GEDİZ  İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kütahya İli Gediz  İlçesi Süt Üreticileri Birliği 2021-2022  Yılları Olağan Genel Kurul toplantısını 30.04.2023 tarihinde Saat:11.00’da GEDİZ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAKTIR. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 11.05.2023 Perşembe  günü  aynı yer ve saatte  aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama

2- Divan heyeti ve tasnif heyeti seçimi

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- Yönetim Kurulu kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin ve kendi isteği ile ayrılan üyelerin üyelikten çıkarılması hususunun görüşülmesi

5- 2021-2022 yılları Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi, oylanması ve ibrası

6- 2021-2022 yılı Birlik Bilanço ve Gelir tablosunun okunması. Bağımsız Denetim  raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7- 2023-2024 yılları tahmini bütçe ve çalışma programlarının ayrı ayrı görüşülerek oylanması, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi

8-  2023 ve 2024 yılları üyelik aidatının belirlenmesi

9- Yönetim kuruluna her türlü taşınır taşınmaz mal almaya, satmaya, kiralamaya, bakım ve onarımını yaptırmaya, ihtiyaca binaen araç almaya ve satmaya, ipotek almaya ve vermeye, bankalardan kamu ve tüzel kişilerden, bakanlıklardan her türlü hibe ve kredi almaya protokol ve sözleşme imzalamaya süt toplama merkezi inşa etmeye, özel projeler uygulamaya dava açmaya, avukat tahsisine, mahkemelere katılmaya, icra takibi yapmaya ve yaptırmaya yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

10- TKDK, İç ve Dış Kaynaklı Tarım Bakanlığı kaynaklı Avrupa Birliği ipard projelerinin yapılması, yaptırılması ve uygulanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

11- Desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatlarının ve üyelerin birliğe borçlarının mahsup edilmesi İçin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi ve üyelerden muvafakatname alınması,

12-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının ve yurt içi yurt dışı yolluklarının 2023-2024 yılları için ayrı ayrı brüt veya net olarak tespiti

13- Merkez Birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı şirket yada her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

14- Dilek temenni kapanış

REKLAM ALANI