İLAN KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN	  KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
REKLAM ALANI
Yayınlama: 29.11.2022
82
A+
A-
                  İLAN                    
KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
                                           
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 02.12.2022
Saati 10:30
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ : GEDİZ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri E-Satış-Elektronik Ortam
Sıra No Satış Yeri Cinsi,Nevi,Boy ve Sınıf İstifNo Parti No Boy(m) Miktarı Muhammen Bedeli Geçici Teminat Açıklama
Adet M3/Ster TL TL
1 SORGUN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ İbreli Dikili Ağaç 104 47   13.822 3.756,320 985,00 110.999,00  
TOPLAM:   13.822 3.756,320 985,00 110.999,00  
                                           
1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 1 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler.İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, teldireği, madendireği, kabuksuzkağıtlık ve sanayi odununun vadeli açıkartırmalı satışlarında malbedelinin % 30 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %25’i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin 40’ı ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda  12  aya  kadar
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık %12 vade faizi alınacaktır.
11-Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık 2.50 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık %2,50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlereilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları,geçici teminat miktarları,muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

 

                                DEVLET ORMAN İŞLETMESİ  
                   

 

            GEDİZ MÜDÜRLÜĞÜ  
  NOT :   Satış İlanlarımız   http://basvur.ogm.gov.tr/hizmetenvanteri    adresinde yayınlanmaktadır.
 TELEFON 0(274) 231 3340                    
 FAKS 0(274) 231 3351  
 

 

REKLAM ALANI