İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Sumaklı Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2017...

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 25.02.2023
25
A+
A-

Kütahya İli, Gediz İlçesi, Sumaklı Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 83698686-752.01.01/K.2017/105 sayılı onayına istinaden DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 101 ada 23-28-29-95-100 parsel sayılı taşınmazların değerinin metre kare birim fiyatının 20,31 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre DSİ 3. Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Katip 253168
E-İMZA

Hakim 219042
E-İMZA

İL: KÜTAHYA İLÇE: GEDİZ KÖY. : SUMAKLI

Esas No Ada/ Parsel Toplam+ Yüzölçümü Niteliği Malik
2023/51 101/23 634,13 m² Tarla Mesut KALKAN (Ahmet oğlu)

2023/51 101/28 625,37 m² Tarla Mesut KALKAN (Ahmet oğlu)

2023/51 101/29 108,56 m² Tarla Mesut KALKAN (Ahmet oğlu)

2023/51 101/95 595,48 m² Tarla Mesut KALKAN (Ahmet oğlu)

2023/51 101/100 1576,17 m² Tarla Mesut KALKAN (Ahmet oğlu)

REKLAM ALANI