İLAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

      İLAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Gediz MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre...

İLAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.04.2023
Düzenleme: 24.04.2023
33
A+
A-

 

 

 

İLAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Gediz MYO kantin yeri kiralaması için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine (açık teklif usulü) göre 3 yıl süreli ihalesi yapılacaktır. Sözleşmenin 2. ve 3. yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamış olduğu 12 Aylık TÜFE oranında kira artışı yapılacaktır.

İhale tarihi / günü /saati                      : 04.05.2023 / Perşembe / Tabloda belirtilen saatte

Muhammen Bedel (Aylık) Muhammen Bedel (Üç Yıllık) Geçici Teminat Bedeli İhale Saati
(8 Ay üzerinden) aylık 3.300,00 TL

(4 Ay üzerinden eğitim öğretim olmadığı tarih aralığı) aylık 90,00 TL

80.280,00 TL 2.409,00 TL 14.00

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklif zarfının içinde sunmaları gerekir.

A-Türkiye’de tebligat adres göstermesi.

B-Kanuni İkametgâhı

C-Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

D-İmza sirküleri vermesi Noter tasdikli imza sirküleri

E-Vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri

F-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi

 DİĞER BELGELER

a)Savcılıktan son bir ay içinde alınmış iyi hal belgesi.

b)Kayıtlı bulunduğu Vergi Dairesi’nden ihale tarihi itibarıyla borcu bulunmadığına dair belge

c)S.G.K.’dan,  ihale tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair belge

d)Nüfus cüzdanı fotokopisi

  1. e) İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır.)
  2. f) TS EN İSO 22000 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (Akredite bir kurum veya kuruluştan alınmış olmalıdır.)
  3. g) Kantin İşletmeciliği Belgesi olması şarttır.

ğ) Yükseköğretim Kurumlarında kantin ve kafeterya ile kırtasiye ve fotokopi işletmeciliği yapmış olması ve bunu belgelemesi gerekmektedir.

h)İstekli tarafından İdari Teknik Şartname ve Ekleri Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 50,00TL yatırılarak makbuz karşılığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından alınacak ihale dosyasında imzalanmış ve kaşelenmiş olarak konulacaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgi ve şartname almak isteyenlerin ihale saatinden önce DPÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İLAN OLUNUR.      

 

REKLAM ALANI