_______ __ ___İ L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 09.12.2023
Düzenleme: 09.12.2023
4
A+
A-

 

 

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan tapunun Umurbey Mahallesi Geriş Mevkii 688 ada 3 parsel nolu 293,95 m², 754 ada 11 parsel nolu 325,90 m², Dayınlar Mahallesi 1016 ada 12 parsel nolu 170,60 m2, 1016 ada 13 parsel 170,60 m2 ve 1016 ada 14 parsel 170,62 m2 miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 27/11/2023 tarih ve 133 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 ve 15:00’ da ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgah sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

   
1  

Umurbey Mah.

 

Geriş

 

688/3

 

14:00

 

293,95 m²

 

       550.000,00TL.

                 +

             KDV

 

     16.500.00 TL.

 

2

 

Umurbey Mah. 

 

Geriş

 

754/11

 

14:15

 

325,90 m²

       850.000,00TL.

                 +

KDV

 

25.500.00 TL.

 

3

 

   Dayınlar Mah.

 

 

 

1016/12

 

14:30

 

170,60 m²

      2.250.000,00TL.

                 +

              KDV

  

  67.500.00 TL.

 

4

 

   Dayınlar Mah.

 

 

 

1016/13

 

14:45

 

170,60

      2.250.000,00TL.

                 +

              KDV

 

  67.500.00 TL.

 

5

 

   Dayınlar Mah.

 

 

 

1016/14

 

15:00

 

170,62

      2.250.000,00TL.

                 +

              KDV

  

67.500.00 TL.

 

REKLAM ALANI