İLAN GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediye Encümeninin 22.05.2023 tarih ve 55 sayılı kararı gereğince,Murat dağı Kaplıcası 2 Adet Hamam  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2+1...

İLAN  GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 01.06.2023
117
A+
A-

İLAN

 

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Encümeninin 22.05.2023 tarih ve 55 sayılı kararı gereğince,Murat dağı Kaplıcası 2 Adet Hamam  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2+1 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır.

 

 

  ADRES CİNSİ İHALE SAARİ MUAMMEL KİRA BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1  MURAT DAĞI KAPLICASI HAMAM 14:00 1.400,00 TL. 1.008,00 TL.

 

 

İhaleye girebilmek için;

 

  • C. vatandaşı olmak,
  • Geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olmak,
  • Tebligat için Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermek

d-  Tüzel kişilerin Tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi

e-Gediz Belediyesine borcu olmadığına dair belge(Gelir Servisi)

 

İhale 12.06.2023  Pazartesi  günü saat 14:00,te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

İştirakçilere ilan olunur.

 

REKLAM ALANI