İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN   Kütahya İli, Şaphane İlçesi, Uğurlugüme Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı...

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.07.2023
6
A+
A-
 İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
  Kütahya İli, Şaphane İlçesi, Uğurlugüme Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 15.03.2017 tarih ve 83698686-752.01.01/K.2017/105 sayılı onayına istinaden Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü  tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde  TCK Parsel No: 353 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 262,83 m² lik kısmının değerinin imtina tutanağı ile 14.245,03 TL olarak belirlendiği,  TCK Parsel No: 352 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 230,19 m² lik kısmının değerinin imtina tutanağı ile 12.174,05 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde  bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Katip 253168
 E-İMZA
Hakim 219042
E-İMZA
İL: KÜTAHYA          İLÇE:  ŞAPHANE     KÖY. : UĞURLGÜME
Esas No                Ada/ Parsel                 Toplam+ Yüzölçümü                  Malik                   Baba Adı                   Niteliği
2023/211                0 /352                      275,00 m²                         Ali ERKUŞ          Mehmet                    Bahçe
  0/353                     303,00 m²              Ali ERKUŞ          Mehmet                  Bahçe

REKLAM ALANI