İLAN GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN  GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 01.04.2023
21
A+
A-

İLAN

 

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Encümeninin 20.03.2023 tarih ve 35 sayılı kararı gereğince,Halkımızın kullanılmış eşyaları ve tekstil malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için belediyemizce tespit edilen yerlere Geri Dönüşüm Kumbaraları konulması ve geri dönüşümdeki eşyaların alınması için , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 3 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır.

 

 

  ADRES CİNSİ İHALE SAARİ MUAMMEL KİRA BEDELİ GEÇİÇİ TEMİNAT
1 TEKSTİL KUMBARALARI TAŞINIR 14:00 3.000,00 TL. 3.240,00 TL.

 

 

İhaleye girebilmek için;

 

  • C. vatandaşı olmak,
  • Geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olmak,
  • Tebligat için Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermek

d-  Tüzel kişilerin Tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi

e-Gediz Belediyesine borcu olmadığına dair belge(Gelir Servisi)

 

İhale 10.04.2023  Pazartesi  günü saat 14:00,te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

İştirakçilere ilan olunur.

 

 

REKLAM ALANI