İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN   Kütahya İli, Şaphane İlçesi, Uğurlugüme Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21/12/2018...

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.07.2023
47
A+
A-
 İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
  Kütahya İli, Şaphane İlçesi, Uğurlugüme Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 21/12/2018 tarih ve 2018/116 sayılı onayına istinaden Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü  tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 345 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 700,59 m² lik kısmının değerinin 52.783,86 TL olarak belirlendiği ve Buna göre Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından mahkememizde  bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Katip 238004
 e-imzalıdır
Hakim 219042
e-imzalıdır
İL: KÜTAHYA          İLÇE:  ŞAPHANE     KÖY. : UĞURLUGÜME
 Esas No            Ada/ Parsel             Toplam+ Yüzölçümü                  Malik                        Baba Adı               Niteliği
2023/214           0/345                       1.555,00 m²                 Mustafa ÖZDEMİR     Osman               Bahçe

REKLAM ALANI