İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN   Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Cereller Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarları ve cinsi, malikleri yazılan taşınmazların, Müsteşarlık Makamının   21.07.2017 Tarih ve...

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.06.2023
10
A+
A-
İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
  Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Cereller Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarları ve cinsi, malikleri yazılan taşınmazların, Müsteşarlık Makamının   21.07.2017 Tarih ve E.147701 sayılı onayına istinaden Kütahya İl İdare Kurulu tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 246 ada 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilen 73,74 m² lik kısmının arsa bedelinin 1.843,50 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mahkememizde  bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Katip 127823
 ¸e-imzalıdır
Hakim 234419
¸e-imzalıdır
İL: KÜTAHYA          İLÇE: ÇAVDARHİSAR     MAH. : CERELLER MAH.
Esas No         Ada /Parsel    Toplam+ Yüzölçümü                    Niteliği       Malikleri          :
2023/239      246  /   6            73,74 m²            Arsa    Şerife AYDIN, Ayşe AYDIN (BACAK), Fatma AYDIN (ACAR), Süleyman AYDIN, Hanife AYDIN (SARIYAR), Ayşe ACAR (YAVUZ), Şerife ACAR (YANIKKIRI), Naciye ACAR (ULUYOL), Halil İbrahim ACAR, Emine ACAR (KARADAL), Ayşe AYDIN, Ali Osman AYDIN, Şerif Ahmet AYDIN, Ayşe AYDIN, Mehmet AYDIN, Şerife AYDIN (DANACI), Nazım AYDIN.

REKLAM ALANI