İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 27.05.2023
14
A+
A-
 İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
  Kütahya İli, Gediz İlçesi, Sumaklı Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın  Orman ve Su İşleri Bakanlığının DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 10/11/2014 tarih ve 1852 sayılı onayına istinaden DSİ Genel Müdürlüğü  tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 101 ada 8 parsel sayılı taşınmazın değerinin metre kare birim fiyatının 20,31 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde  bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Katip 253168
              E-İMZA
Hakim 219042
 E-İMZA
        İL: KÜTAHYA                     İLÇE:  GEDİZ                         KÖY : SUMAKLI
Esas No             Ada/ Parsel               Toplam+ Yüzölçümü               Niteliği                          Malik
2023/241             101/8                       389,73 m²                         Tarla           Musa KALKAN (Mehmet oğlu)

REKLAM ALANI