İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 03.06.2023
28
A+
A-
 İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya İli, Gediz İlçesi, Sumaklı Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın  Orman ve Su İşleri Bakanlığının DSİ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığının 10/11/2014 tarih ve 1852 sayılı onayına istinaden DSİ Genel Müdürlüğü  tarafından kamulaştırıldığı, kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu ve kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan araştırma neticesinde 101 ada 36 parsel ve 40 parsel sayılı taşınmazların değerinin metre kare birim fiyatının 20,31 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Buna göre DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde  bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
Katip 238004
 e-imzalıdır
Hakim 234419
e-imzalıdır
  İL: KÜTAHYA                             İLÇE:  GEDİZ                           KÖY. : SUMAKLI
Esas No             Ada/ Parsel               Toplam+ Yüzölçümü               Niteliği                                Malik
2023/197             101/36                       243,02 m²                      Tarla          Müzeyyen ŞENGÜL (Ahmet kızı)
2023/197             101/40                      2050,53 m²                     Tarla          Müzeyyen ŞENGÜL (Ahmet kızı)

REKLAM ALANI