GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediye Encümeninin 21/10/2019 tarih ve 119 sayılı kararı gereğince Belediyemiz arıtma tesislerinde bulunan 171 adet kavak ağacının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile 35.000,00 TL tespit edilen muhammen bedel üzerinden 11/11/2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye girebilmek için; […]

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 05.11.2019
289
A+
A-

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Encümeninin 21/10/2019 tarih ve 119 sayılı kararı gereğince Belediyemiz arıtma tesislerinde bulunan 171 adet kavak ağacının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile 35.000,00 TL tespit edilen muhammen bedel üzerinden 11/11/2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye girebilmek için;

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Geçici teminatı (1.050,00 TL) olup, Belediye veznesine yatırmış olmak,
  • Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi,

 İhale 11/11/2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde  görülebilir.

                İştirakçilere ilan olunur.

REKLAM ALANI