__ ___İ L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    _______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan tapunun Umurbey Mahallesi Geriş Mevkii 678 ada 9 parsel nolu 216,91 m², 686...

__   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 02.08.2023
15
A+
A-

 

 

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 İlçemiz Umurbey Mahallesinde bulunan tapunun Umurbey Mahallesi Geriş Mevkii 678 ada 9 parsel nolu 216,91 m², 686 ada 3 parsel nolu 295,40 m², 686 ada 7 parsel nolu 287,20 m², 688 ada 3 parsel nolu 293,95 m², 690 ada 15 parsel 293,74 m², 693 ada 9 parsel nolu 294,08 m², 705 ada 1 parsel 210,15 m², 706 ada 9 parsel 294,00 m2, 753 ada 10 parsel 346,52 m2 ve 754 ada 11 parsel nolu 325,90 m² miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 24/07/2023 tarih ve 71 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

İhale 9   AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00 ve 16:15 ’ de ihale edilecektir.

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgah sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

     
1  

Umurbey Mah.

 

Geriş

 

678/9

 

14:00

 

216,91 m2

 

       650.000,00TL.

+

KDV

 

     19.500.00 TL.

 

2

 

Umurbey Mah. 

 

Geriş

 

686/3

 

14:15

 

295,40 m2

       550.000,00TL.

+

KDV

 

  16.500.00 TL.

 

3

 

   Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

686/7

 

14:30

 

287,20 m²

      550.000,00TL.

                 +

              KDV

  

  16.500.00 TL.

 

4

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

688/3

 

14:45

 

293,95

      550.000,00TL.

                 +

              KDV

 

  16.500.00 TL.

 

5

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

690/15

 

15:00

 

293,74

      550.000,00TL.

                 +

              KDV

  

16.500.00 TL.

 

6

 

    Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

693/9

 

15:15

 

294,08

      900.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 27.000.00 TL.

 

7

 

    Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

705/1

 

15:30

 

210,15

      700.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 21.000.00 TL.

 

8

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

706/9

 

15:45

 

294,00

      650.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 19.500.00 TL.

 

9

 

   Umurbey Mah.

 

 

 

Geriş

 

753/10

 

16:00

 

346,52

      900.000,00TL.

                 +

              KDV

  

 27.000.00 TL.

 

10

 

   Umurbey Mah.

 

 

 

Geriş

 

754/11

 

16:15

 

325,90

      850.000,00TL.

                 +

              KDV

  

 25.500.00 TL.

 

REKLAM ALANI