İLAN GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  İLAN         GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN               Belediye Encümeninin 09.12.2019 tarih ve 139 sayılı kararı gereğince, aşağıda belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 27 Nolu Cadde No:2/I Galericiler sitsesi Gediz adresinde bulunan işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır. Bir yıllık kira bedeli […]

İLAN          GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 20.12.2019
278
A+
A-

 

İLAN

 

 

 

 

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Belediye Encümeninin 09.12.2019 tarih ve 139 sayılı kararı gereğince, aşağıda belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 27 Nolu Cadde No:2/I Galericiler sitsesi Gediz adresinde bulunan işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır. Bir yıllık kira bedeli 2.760,00 TL olup geçici teminatı 165,00 TL’dir.

            Belediye Encümeninin 09.12.2019 tarih ve 139 sayılı kararı gereğince, aşağıda belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Uluoymak Mah. Nakipoğlu Cad.no:4/4  Gediz adresinde bulunan işyerleri  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır. Bir yıllık kira bedeli 1.800,00 TL olup geçici teminatı 110,00 TL’dir.

            Belediye Encümeninin 09.12.2019 tarih ve 139 sayılı kararı gereğince, aşağıda belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait Umurbey Mahallesi 733 Sokak  Gediz adresinde bulunan çayocağı  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2 yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır. Bir yıllık kira bedeli 1.200,00 TL olup geçici teminatı 75,00 TL’dir.

 

 

            İhaleye girebilmek için;

 

a- T.C. vatandaşı olmak,

         b- Geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olmak,

         c- Tebligat için Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermek,

         d- Tüzel kişilerin Tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli  

         taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi,

         e- Adliyeden sabıkası olmadığına dair belgenin olması

        

 

İhale 30.12.2019 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden görülebilir.

 

İştirakçilere ilan olunur.

 

 

 

 

 

                                                                                  GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI