Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait pazar yerleri kiraya verilecektir

Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi’ne olan Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacak.

Başvurular, ilanda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

Mülkiyeti Marmaraereğlisi Belediyesi’ne ait pazar yerleri kiraya verilecektir
REKLAM ALANI
Yayınlama: 09.03.2021
259
A+
A-
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK KONUTLARI SEZONLUK

GEÇİCİ SEMT PAZARI YERİ TAHSİS İLANI

İlçemiz Dereağzı Mahallesi, 7001 Sokak üzerine yaz aylarında (Haziran – Eylül) kurulacak olan Pazar yerinde 3 er metrelik 20 adet Üretici, 6 şar metrelik 40 adet Tekstil-Züccaciye ve 50 adet Gıda (Sebze-Meyve) satış tezgâhlarının tahsisi kura çekim işlemi ile yapılacaktır.

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden aşağıda tarihleri belirtilen işleyiş takvimine göre 19/03/2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Marmaraereğlisi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir.

İLAN İŞLEYİŞ TAKVİMİ

Belediye İlan Panosu                                                            : 04.03.2021

Belediye İnternet Sitesi (https://marmaraereglisi.bel.tr)        : 04.03.2021

Başvuru Tarihleri                                                                   : 05.03.2021-19.03.2021

Kuraya Girecekler Liste İlanı                                                : 23.03.2021-31.03.2021

Kuraya Girecekler Listesi İtiraz Süresi                                 : 7 iş günü

Kura Tarihi                                                                            : 02.04.2021

Kurada Belirlenen Liste İlanı                                                : 05.04.2021-13.04.2021

Kuraya İtiraz Süresi                                                              : 7 iş günü

Tahsis Listesi İlanı                                                                : 15.04.2021     Satış Yeri Tahsis Edilecek PAZARCILARDA Aşağıda Belirtilen Şartlar Aranır :

 1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
 2. (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak.
 4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
 5. İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.Satış Yeri Tahsis Edilecek ÜRETİCİLERDE Aşağıda Belirtilen Şartlar Aranır   :

 1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
 2. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
 3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
 4. İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.                        BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER         :

 

 1. Başvuru dilekçesi (Zabıta Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. İkametgâh Belgesi
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 5. Sabıka kaydı belgesi
 6. Pazarcılar için İlgili Meslek odasından alınacak faaliyet belgesi
 7. Pazarcılar için Vergi Levhası fotokopisi
 8. Üreticiler için Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olduğunu gösterir belge.

Kura çekimi Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:35 adresinde bulunan Marmaraereğlisi Düğün Salonunda yapılacaktır.

Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi Belediye İlan Panosu ve resmi internet sayfasında yayınlanacaktır.

Kura işlemi tamamlandıktan sonra yer tahsis işlemi yapılan pazarcı esnafı, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre sözleşme imzalanacaktır.

Kura işlemi Asil ve Yedek Liste olarak belirlenecek ve Asil listede yerini/tezgâh numarasını iptal ettiren veya yer istemeyenlerin yerine; Yedek listede sıra numarası Yedek1(Birden) başlamak üzere tekrardan tahsis işlemi Zabıta Müdürlüğümüzce yapılacaktır.

Tahsis işleminde ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilir.

            Tahsis sahipleri ve yanlarında çalıştıkları işçileri 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği ve Zabıta Yönetmeliğinde öngörülen emir ve yasaklara uymak zorundadır.

            Emlak Konutları Mevkii sezonluk geçici semt pazarı Zabıta Müdürlüğünce belirtilen saatlerde, Haftada 1 (bir) gün Perşembe günleri açılacaktır.

            Tezgâhlar Belediyemiz tarafından belirlenen özelliklerde, ölçülerde standart olarak esnaflar tarafından temin edilecektir.

            Belediyemizin izni olmadan tahsisi yapılan satış yeri bir başkasına devredilemez veya kiralanamaz. Aksi halde tahsis hakkı/sözleşmesi iptal edilir. https://www.ilan.gov.tr/ilan/754246/emlak/is-yeri-ve-ticari-isletme/mulkiyeti-marmaraereglisi-belediyesine-ait-pazar-yerleri-kiraya-verilecektir

REKLAM ALANI