MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA DEVLET MEMURU ALINACAKTIR

1. GENEL HUSUSLAR
a. Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzu TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel t

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KUVVET KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİNE AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA DEVLET MEMURU ALINACAKTIR
REKLAM ALANI
Yayınlama: 08.01.2021
291
A+
A-

1. GENEL HUSUSLAR

a.  Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzu TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini  yapılacaktır.

b.  Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Faaliyet takvimi başvuru kılavuzu Tablo-1’de ve adaylarda aranan nitelikler (Unvanlar, sınıflar, kadro dereceleri, alınacak personel sayısı, KPSS puan türleri, alınacağı iller, mesleki yeterlilik sınavı, eğitim niteliği ve diğer nitelikler) Tablo-2’de belirtilmiştir.

ç.  İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

d.  Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

e.  Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f.  Adaylar yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapması halinde diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g.  Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

ğ.  Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h.  Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

ı.   İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 2.  BAŞVURU ŞARTLARI

a.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b.  Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

c.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç.  Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d.  Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,         NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.3.  BAŞVURU ŞEKLİ

a.  Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b.  Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c.  Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

ç.  Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.SEÇİM AŞAMALARI, SINAVLARA GE1. GENEL HUSUSLAR

a.  Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur olarak istihdam edilmek üzere; başvuru kılavuzu TABLO-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2’de yer alan niteliklerde devlet memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini  yapılacaktır.

b.  Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (İnternet) adresinden 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Genel ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

c. Faaliyet takvimi başvuru kılavuzu Tablo-1’de ve adaylarda aranan nitelikler (Unvanlar, sınıflar, kadro dereceleri, alınacak personel sayısı, KPSS puan türleri, alınacağı iller, mesleki yeterlilik sınavı, eğitim niteliği ve diğer nitelikler) Tablo-2’de belirtilmiştir.

ç.  İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

d.  Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

e.  Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet, Avukatlık ruhsatı, İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası, Bilgisayar Sertifikasını “Kurs Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f.  Adaylar yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesini ve Eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak şartı aranan unvanlara başvuru yapması halinde diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g.  Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır. (Vazife malulü kabul edilmeyecektir.)

ğ.  Adaylar belgelerin uygun ve okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

h.  Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

ı.   İlan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda bakanlık bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 2.  BAŞVURU ŞARTLARI

a.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b.  Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)

c.  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) nitelik tablosunda (Tablo-2) belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç.  Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,

d.  Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,         NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.3.  BAŞVURU ŞEKLİ

a.  Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b.  Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup aday ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c.  Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

ç.  Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilir.SEÇİM AŞAMALARI, SINAVLARA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER, MÜLAKAT AŞAMASI, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ, SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİNİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ VE ADAY BİLGİLENDİRMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER BAŞVURU KILAVUZUNUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE AÇIKLANMIŞTIR.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi        : Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA

Posta Kodu:06620

İrtibat Telefonu        : (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

Genel Ağ (İnternet) Adresi  : https://personeltemin.msb.gov.trhttps://www.ilan.gov.tr/ilan/722488/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/askeri-personel-alimlari/milli-savunma-bakanligi-kuvvet-komutanliklari-ve-milli-savunma-universitesine-memur-alinacak-LİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER, MÜLAKAT AŞAMASI, DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ, SAĞLIK MUAYENE İŞLEMLERİNİN NASIL YÜRÜTÜLECEĞİ VE ADAY BİLGİLENDİRMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER BAŞVURU KILAVUZUNUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDE AÇIKLANMIŞTIR.İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi        : Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA

Posta Kodu:06620

İrtibat Telefonu        : (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

Genel Ağ (İnternet) Adresi  : https://personeltemin.msb.gov.tr

REKLAM ALANI