Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir
REKLAM ALANI
Yayınlama: 12.02.2021
160
A+
A-
İLAN

BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           -1-

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


Sıra No
İli
İlçesi
Mahallesi
Cinsi
Ada
Parsel
Yüzölçüm (m²)


Hazine Hissesi (m²)
İmar Durumu


Tahmini Satış Bedeli (TL)


Geçici Teminat (TL)


İhale Tarihi


İhale Saati


1


Bursa


Nilüfer


Çalı


Arsa


6455


6


301,77


6305/30177

(63,05 m²)


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır


94.575,00


23.643,75


02/03/2021


10:30


2


Bursa


Nilüfer


Çalı


Bahçeli Ev ve Arsası


6455


7


301,77
8963/30177

(89,63 m²)


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır


134.500,00


33.625,00


02/03/2021


11:00


3


Bursa


Yıldırım


Selçukbey


Arsa


2358


10


43,35

 


       Tam
1/1000 Ölçekli Güllük-Ortabağlar Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 2 kat (B-2) yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır. Parselin yola terki bulunmaktadır.

69.500,00


13.900,00


02/03/2021


11:30


4

 


Bursa


Yıldırım


Namazgah


Kargir Bina


  550


5


81,98


Tam


1/1000 ölçekli Teferrüç ve Civarı Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında taşınmazın tamamı bitişik nizam 4 kat  Konut Alanında kalmaktadır.


150.500,00


30.100,00


02/03/2021


12:00


5


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Zeytinlik


10169


610


2.524,23


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır


151.500,00


15.150,00


  02/03/2021


13:30

 


6


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Tarla


10169


193


300,05


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır


33.500,00


3.350,00
  

 02/03/2021


14:00


7


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Çalılık


10200


123


1.195,17


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır


83.700,00


8.370,00


02/03/2021


14:30


8


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Çalılık


10178

 


42


981,98


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır


147.500,00

 


14.750,00


02/03/2021


15:00


9


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Meşelik


10193


35


1.594,97


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı Kapsamında Tarım Alanında kalmaktadır.


153.600,00


15.360,00


02/03/2021


15:30


10


Bursa


Osmangazi


Gündoğdu


Tarla


10202


33


1.484,82


Tam


1/5000 ölçekli Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planında Tarım Alanında  kalmaktadır


119.000,00


11.900,00

 


03/03/2021


10:30


11


Bursa


Osmangazi


Demirtaş


Arsa


725


3


1.255,21


517/2400

(270,39 m²)


1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.
297.500,00
29.750,00
03/03/2021
11:00


12


Bursa


Osmangazi


Demirtaş


Arsa


722


4


917,39


1720/2400 (657,46 m²)


1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında E:0,40 ayrık nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.
725.000,00
72.500,00
03/03/2021
11:30


13


Bursa


Osmangazi


Demirtaş


Arsa


842


3


832,61


Tam
1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında ön bahçe 5 m, yan bahçe 3 m. TAKS:0,40 KAKS:1,20 yapılaşma koşullu ikiz nizam 3 kat Konut Alanında kalmaktadır.

1.415.500,00


141.550,00


03/03/2021


12:00


14


Bursa


Osmangazi


Panayır


Arsa


  5962


7


929,68


747/2401 (289,24 m²)


1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır.


868.000,00


86.800,00


03/03/2021


13:30


15


Bursa


Osmangazi


Panayır


Tarla


2378


19

 


3.038,14


7/54

(393,83 m²)


1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanında kalmaktadır


197.000,00


19.700,00


03/03/2021


14:00
16 Bursa Osmangazi Demirtaş Dumlupınar Tarla 7779 9 8.531,63 Tam 1/5000 ölçekli Demirtaş Nazım İmar Planında 50 kişi/ha yoğunluklu öneri Konut Alanı’nda kalmaktadır. 5.546.000,00 554.600,00 03/03/2021 14:30

 KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR


Sıra

No


İli


İlçesi


Mahallesi


Ada

No


Parsel No


Yüzölçüm (m²)


Kiraya Verilecek Alan (m²)


Kiralama Amacı 


Kira Süresi


 İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL)


Geçici Teminat (TL)


İhale

Tarihi


İhale Saati


17


Bursa


Osmangazi


Avdancık


110


25


1.627,37


1.627,37


Tarımsal Amaçlı


5 Yıl


3.670,00


367,00


03/03/2021


15:00


18


Bursa


Osmangazi


Uluçam


124


5


1.083,37
Taşınmaz üzerinde bulunan 74,68 m²’lik Lojman

Lojman- İkamet Amaçlı


5 Yıl
3.775,00
943,75


03/03/2021


15:30


19

 


Bursa


Osmangazi


Şehreküstü


0


0


26,18
Pirinçhan üst kat 25 no.lu oda

Dükkan- büro vb.


5 Yıl


6.750,00


675,00


04/03/2021


10:30


20

 


Bursa


Osmangazi


Şehreküstü


0


0


25,43
Pirinçhan üst kat 3 no.lu oda

Dükkan- büro vb.


5 Yıl


6.750,00


675,00


04/03/2021


11:00


21

 


Bursa


Osmangazi


Şehreküstü


0


0


24,46
Pirinçhan üst kat 6 no.lu oda

Dükkan- büro vb.


5 Yıl


6.750,00


675,00


04/03/2021


11:30


22


Bursa


Osmangazi


Uzunçarşı


0


0


6,50
Geyvehan

 10 no.lu oda


Dükkan- büro vb.


5 Yıl


7.500,00


1.875,00


04/03/2021


12:00


23


Bursa


Osmangazi


Uzunçarşı


0


0


6,70
Geyvehan

 12 no.lu oda


Dükkan- büro vb.


5 Yıl


7.500,00


1.875,00


04/03/2021


13:30


24


Bursa


Osmangazi


Uzunçarşı


0


0


6,50
Geyvehan

 14 no.lu oda


Dükkan- büro vb.


5 Yıl


7.500,00


1.875,00


04/03/2021


14:00


25


Bursa


Osmangazi


Uzunçarşı


0


0


7,00
Geyvehan

 16 no.lu oda


Dükkan- büro vb.


5 Yıl


7.500,00


1.875,00


04/03/2021


14:25


26


Bursa


Osmangazi


Uzunçarşı


0


0


6,00
Geyvehan

 18 no.lu oda


Dükkan- büro vb.


5 Yıl


7.500,00


1.875,00


04/03/2021


14:45


27


Bursa


Osmangazi


Akpınar


6119

REKLAM ALANI