Laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet ediyor.

İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak ülke içerisinde ilan edilerek tüm uygun teklif sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacak.

Laboratuvar tesisi tasarımı, tedariki ve kurulumu ihalesi yapılacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 19.02.2021
169
A+
A-

Teklif Vermeye Davet

Tesis

Tasarım, Tedarik ve Kurulum

(Ön Yeterlilik Yok)

İşveren        : T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Proje            : Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP)

Sözleşme başlığı    : İDEA(Sağlık Bakanlığı İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi) Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu

Ülke            : Türkiye

İkraz No.        : 8531-TR

TVD No        : SSGDP/HSGM/2020/COVID19/L.1.6/G/RFB/1

Yayınlanma tarihi    : 19/02/2021
1.    Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır ve söz konusu ikrazın bir bölümü “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” işine ilişkin Sözleşme kapsamındaki ödemeler için kullanılacaktır.

2.     T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, İDEA bünyesinde 12 (oniki) ay içerisinde tamamlanacak olan BGS-2, BGS-3 ve 3+/HBGS 3 laboratuvarları kurulum işlerini kapsayan “İDEA Sertifikalı BSL-2, BSL-3 Laboratuvar Tesisi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu” için uygun Teklif Sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

3.     İhale, Dünya Bankasının IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerine (Temmuz 2016’da yayınlanan, Kasım 2017 ve Ağustos 2018’de revize edilen) (“Satın Alma Düzenlemeleri”) uygun olarak ülke içerisinde ilan edilecek ve tüm uygun Teklif Sahiplerinin katılımına açık olarak yapılacaktır.  

4.     İlgilenen uygun Teklif Sahipleri daha ayrıntılı bilgiyi T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün aşağıda belirtilen adresine şahsen ve/veya faks yoluyla ulaşarak alabilir ve mesai saatleri içerisinde [09.00-18.00] ihale dokümanını inceleyebilirler.

5.     İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Türkçe dilindeki ihale dokümanını, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurmak ve 100,00 TL (yüz Türk Lirası) tutarında geri ödemesi olmayan ücreti ödemek suretiyle satın alabilecektir. Ödeme, T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 IBAN numaralı hesabına doğrudan ödeme şeklinde olacaktır. Doküman elden ve/veya e-posta yolu ile teslim edilecektir.

6.     Teklifler aşağıdaki adrese 12.03.2021 tarihi, saat 10:30 dan önce veya bu tarihte gönderilmelidir. Elektronik ortamda teklif verme kabul edilmeyecektir. Geç kalan Teklifler reddedilecektir. Teklifler, Teklif Sahiplerinin atadıkları temsilcileri huzurunda aşağıdaki adreste 12.03.2021 tarihinde ve saat 10:35 te açılacaktır.

7.     Tüm Tekliflerin yanında 1.500.000,00 TL (bir milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarında bir Geçici Teminat olmalıdır.

9.        Yukarıda belirtilen adres(ler) şunlardır:T.C. Sağlık Bakanlığı

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Projeler Daire Başkanlığı

Mehmet SAĞLAM

Adnan Saygun Cad. No:55 Sağlık Mahallesi Çankaya/Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 565 54 51

Faks no: +90 312 565 55 40

İnternet Sitesi: https://www.ilan.gov.tr/ilan/743437/ihale-duyurulari/ab-kkydp-ve-kalkinma-ajansi-destek-ihaleleri/laboratuvar-tesisi-tasarimi-tedariki-ve-kurulumu-ihalesi-yapilacak

REKLAM ALANI