Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:
REKLAM ALANI
Yayınlama: 05.02.2021
180
A+
A-

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden:Devlet  Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü  Merkez  ve  taşra  teşkilatı  İstanbul,  İzmir,  Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4 üncü maddesinin  B fıkrası  uyarınca 6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır.SÖZLEŞMELİ POZİSYON LİSTESİ

İLLER SANATÇI SAHNE ÜSTÜ VE SAHNE GERİSİ (TEKNİK PERSONEL)
Sanatçı (Aktör-Aktrist) Dekoratör (Sahne Tasarımcısı) Kostüm Kreatörü Sahne Işıkçısı Sahne Terzisi Atölye Ressamı Sahne Makinisti Aksesuarcı Kartonpiyer Sahne Marangozu Sahne Mekanikçisi Sahne Amiri Sahne Kunduracısı Teknik Personel Toplam GENEL TOPLAM
GENEL MÜDÜRLÜK 5 4                       9
ADANA 10                           10
ANTALYA 3                           3
DİYARBAKIR 10                           10
ERZURUM 10     1                   1 11
İSTANBUL 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 1 20 24
İZMİR 8 1 1                       10
KONYA 10                           10
SİVAS 10     1                   1 11
TRABZON 10                           10
VAN 10     1                   1 11
TOPLAM 81 8 7 5 2 2 4 2 1 2 2 2 1 23 119A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.B-ÖZEL ŞARTLAR:

SANATÇI

1- Sanatçı (Aktör/Aktrist) : Üniversitelerin 4 yıllık oyunculuk bölümü mezunu olmak,

2-  Dekoratör  (Sahne  Tasarımcısı):  Sahne  ve  Sanat  Eğitimi  veren  en  az  dört  yılık Yükseköğrenim  kurumlarının  ilgili  ihtisas  bölümü  mezunu  ya  da  dengi  yurt  dışındaki  aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,

3-  Kostüm  Kreatörü:  Sahne  ve  Sanat  Eğitimi  veren  en  az  dört  yıllık  Yükseköğrenim kurumlarının ilgili ihtisas bölümü mezunu ya da dengi yurt dışındaki aynı nitelikli Kurumlardan mezun olmak,SAHNE ÜSTÜ VE GERİSİNDE HİZMET VEREN PERSONEL

1-Sahne Amiri: Yükseköğretim kurumlarının lisans veya önlisans düzeyinde eğitim veren; Tiyatro bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2-Sahne Işıkçısı: Meslek Yüksekokullarının veya Mesleki ve Teknik Liselerinin Elektrik, Elektrik Teknolojisi bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

3-Sahne  Mekanikçisi:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Makine, Mekatronik bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

4-Sahne  Marangozu:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Mobilya   ve   Dekorasyon   veya   Ağaç   İşleri   bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak, İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için,  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanununa göre,  Meslek  Eğitim  Merkezlerinden  alınan;  Mobilya  İmalatı  dalına  ait  işyeri  açma,  ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

5-Sahne  Kunduracısı:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin Ayakkabı  Tasarım  ve  Üretimi  veya  Ayakkabı  ve  Saraciye  Teknolojisi  bölümlerinin  herhangi birinden  mezun  olmak,  İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için,  3308  sayılı Mesleki  Eğitim  Kanununa  göre,  Meslek  Eğitim  Merkezlerinden  alınan;  Ayakkabı/Saraciye, Saraciye, Deri ve Yan Ürünleri dalına ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

6-Sahne  Terzisi:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin  Giyim Üretim  Teknolojisi,  Tekstil,  Hazır  Giyim,  Konfeksiyon  bölümlerinin  herhangi  birinden  mezun olmak,  İlköğretim  (Ortaokul)  okullarından  mezun  olanlar  için;  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim Kanununa göre, Meslek Eğitim Merkezlerinden alınan; Terzi, Tekstil/Giyim, Dikiş işlerine ait iş yeri açma, ustalık, kalfalık veya çıraklık belgelerinden en az birisine sahip olmak. (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

7-Sahne  Makinisti:  Fiziki  yapıları  sağlam  ve  göz  kusuru  olmayan  (tavuk  karası,  renk körlüğü vb.) her türlü vasıta ile seyahat edebilen en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

8-Atölye Ressamı: Yükseköğretim kurumlarının lisans, önlisans düzeyinde eğitim veren; Resim  bölümlerinin  herhangi  birinden  mezun  olmak  veya  resim  dalında  kendisini  yetiştirmiş ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.

9-Aksesuarcı: Fiziki yapıları sağlam, en az İlköğretim (ortaokul) mezunu olmak.

10-Kartonpiyer:  Meslek  Yüksekokullarının  veya  Mesleki  ve  Teknik  Liselerinin  Yapı  İç Mekan   Dekorasyonu   bölümlerinin   herhangi   birinden   mezun   olmak,   İlköğretim   (Ortaokul) okullarından  mezun  olanlar  için;  3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanununa  göre,  Meslek  Eğitim Merkezlerinden   alınan;   Yapı   Dekorasyonculuğu   dalına   ait   ustalık,   kalfalık   veya   çıraklık belgelerinden  en  az  birisine  sahip  olmak.  (MEB  onaylı  olmayan  sertifika  ve  belgeler  geçersiz sayılacaktır.)C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sınav başvuru formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, sınav başvuru formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf,  jpeg,  vb.  (güncellenemez)  formatta  hazırlayarak,  sinav@devtiyatro.gov.tr  e-posta  adresine interaktif  ortamda  göndermeleri  gerekmektedir.  İş  bu  Personel  alım  ilanı  Resmi  Gazete’de yayımlandığı  tarihten  sonra,  başvuru  tarih  aralığı  ile  sınav  tarihleri  Genel  Müdürlüğümüz www.devtiyatro.gov.tr  adresindeki  duyurular kısmında  yayımlanacaktır.  Son  başvuru  tarihinden sonra  e-posta  gönderi  gecikmelerinden  kaynaklanan  problemlerden  dolayı  başvuruların  kuruma ulaşmaması halinde sorumluluk kuruma ait olmayacaktır.

Adaylar,   sınav   başvuru   formlarında   hangi   il   ve   pozisyonlar   (unvan)   için   sınava gireceklerini   belirtmek   zorundadırlar.   Adaylar   1   il   ve   1   pozisyon   (unvan)   için   tercihte bulunacaklardır.

Sınav başvuru  formları  ve ekli  belgelerin  incelenmesi  sonucunda Genel  Müdürlüğümüz ile  6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında sözleşmesi bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Figüran sözleşmeliler hariç)

Sınav başvuru formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz     olup,     sınava     katılmaya     hak     kazanan     adayların     listesi,     www.ktb.gov.tr     ve www.devtiyatro.gov.tr    internet    adreslerinde duyurulacak    olup,    adaylara    ayrıca    tebligat yapılmayacaktır.

Adayların  Sınava  Giriş  Belgeleri,  sınav  başvuru  formunda  belirttikleri  e-posta  adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek  olup,  bizzat  veya  posta  yolu  ile  iletilen  başvurular  veya  başvuru  amaçlı  belgeler işleme alınmayacaktır.

Başvuru  şartlarını  taşımayan  eksik,  yanlış  evrakla  veya  son  başvuru  tarihinden  sonra yapılan  başvurular  işleme  alınmayacaktır.  Son  başvuru  tarihine  kadar  evraklarını  eksiksiz  ve hatasız  olarak  göndermeyenler  sınava  giremeyecektir.  Bu  şekilde  sınava  giremeyenlere  karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.D- İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.E- SINAV YERİ:

Sınavlar,   Devlet   Tiyatroları   Macunköy  Sosyal   Tesisleri   Gimat/ANKARA  adresinde bulunan Orhan Asena Deneme Sahnesinde ve atölyelerde yapılacaktır.F- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar,  yapılacak  başvuru  sayısına  göre;  sınav  tarihleri  ve  adayların  branşlarına  göre hangi   gün   sınava   girecekleri   www.ktb.gov.tr   ve   www.devtiyatro.gov.tr   adreslerinde   ilan edilecektir.

Adayların   sınav   saatinden   en   az   yarım   saat   önce   sınava   girecekleri   yerde   hazır bulunmaları  ve  yanlarında,  Sınava  Giriş  Belgesi,  fotoğraflı  ve  onaylı  kimlik  belgesi  (nüfus cüzdanı,   sürücü   belgesi   veya   pasaport),   sınava   başvururken   interaktif   ortamda   gönderdiği belgelerin asıllarını (öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.G- SINAV ŞEKLİ:

1-Sanatçı  adayları;  uygulamalı  sınavda  kendilerinin  seçtiği  iki  parça  oynayacaklardır. Ayrıca   müzikal   ve   bedensel   performanslarını   gösterebilecek   şekilde   hazırlık   yapmaları gerekmektedir.

2-  Dekoratör  (Sahne  Tasarımcısı),  Kostüm Kreatörü,  Sahne  Işıkçısı,  Sahne  Marangozu, Sahne  Terzisi,  Aksesuarcı,  Sahne  Makinisti,  Sahne  Mekanikçisi,  Kartonpiyer,  Atölye  Ressamı, Sahne Kunduracısı sınavları uygulamalı ve mülakat şeklinde,

3-Sahne Amiri, sınavı mülakat şeklinde,H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda    başarılı    sayılmak    için    sınav    komisyonu    tarafından    verilecek    not ortalamalarının  100  üzerinden  70  tam  sayıyı  tutması  şarttır.  Söz  konusu  sınavlarda  alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme  imzalanacak  olup,  ilan  edilen  boş  pozisyon  sayısı  kadar  aday sınavı  başarmış  sayılır. Diğer  adaylar  için  70  ve  üzeri  puan  almış  olmak  sözleşme  imzalanmak  için  kazanılmış  hak sayılmaz.  Kazananlar  arasında  eşit  puan  alanlardan  mesleki  öğrenim  yapmış  olanlar,  bunda  da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım  yapılacak  boş  pozisyon  sayısı  kadar  yedek  liste  ilan  edilebilir.  Sınavı  kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile  başarı  sırasına  göre  sözleşme  yapılabilir.  Yedek  listenin  hakları,  sınavın  yapıldığı  tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı  kazananların  listesi  Bakanlığımızın,  www.ktb.gov.tr  ve  www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı   tebligat   yapılmayacaktır.   Sınav   esnasında   veya   sonrasında   gerçeğe   aykırı   beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların sınav başvuru formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.İlanen duyurulur.https://www.ilan.gov.tr/ilan/737654/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/kultur-ve-turizm-bakanligi-devlet-tiyatrolari-genel-mudurlugu-119-sozlesmeli-personel-alacak

REKLAM ALANI