İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.03.2021
164
A+
A-

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.İlan  edilen  kadrolara  müracaat  edecek  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun 48.maddesindeki  genel  şartları  ile  ilgili  Kanun  ve  Yönetmelikte  belirtilen  koşulları  sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.PROFESÖR KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe,

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6-  Onaylı  Lisans,  yüksek  lisans  ve  uzmanlık/doktora  mezuniyet  ve  doçentlik  belgesi (Diplomanın  aslı  veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8-  Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 6 adet USB flash bellek.

12-  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan  İstanbul  Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir.

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak olan Profesör kadroları için geçerlidir.)DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Anabilim Dalını belirten dilekçe.

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi. 3- Onaylı Kimlik Kartı.

4- İki adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5-  Yerleşim  Yeri  ve  Adres  Belgesi  (e-Devlet  çıktısı)  barkotlu  veya  kare  kodlu  olması zorunludur.)

6-  Onaylı  Lisans,  yüksek  lisans  ve  uzmanlık/doktora  ve  doçentlik  mezuniyet  belgesi (Diplomanın  aslı  veya  ıslak  imzalı  mühürlü  sureti  ya  da  e-Devlet  üzerinden  alınan  mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

8-  Adli  Sicil  kaydı  ve  Adli  Sicil  Arşiv  kaydı  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet  çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

9- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

10- Herhangi bir kurumda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar da) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

11- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1adet basılı dosya ve PDF formatında 4 adet USB flash bellek.

12-  Üniversitemiz  web sayfasında yer alan  İstanbul  Ayvansaray  Üniversitesi  Akademik Yükseltme ve Atama Esasları uyarınca adayların bilimsel çalışmalarına ait puanlama tablosu nu hazırlayarak, başvurularına eklemeleri gerekmektedir

13- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı (En az 80) belirten belge. (İngilizce bölümlere başvuracak

olan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için geçerlidir.)

 

Birimi Bölüm/ Anabilim Dalı/

Program
Unvanı Adedi Özel Şartlar
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi
Tiyatro Profesör 1 Sahne Sanatları, tiyatro veya Radyo TV sinema alanlarının birinde doktora/Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak. Alanında

doçentlik unvanı almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi
Ekonomi Profesör 1 Doçentliğini Ekonomi, İktisat veya Ekonometri alanlarının birinden almış

olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) Profesör 1 Doçentliğini Ekonomi, İktisat veya

Ekonometri alanlarının birinden almış olmak.
İktisadi, İdari ve

Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve

İşletmecilik
Profesör 1 İşletme ,Uluslararası Ticaret , Uluslararası İşletme alanlarının birinde Doçentliğini

almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri

(İngilizce)
Profesör 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri alanında

doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Doçent 1 Beslenme, Gıda, Gastronomi veya Turizm alanında doçentliğini almış olmak
İktisadi, İdari ve

Sosyal Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve

İşletmecilik
Doçent 1 İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletme alanlarının birinde Doçentliğini

almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Doçent 1 Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği, Bilişim veya Bilgisayar Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Çizgi Film ve Animasyon veya Yeni Medya alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 3 Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini Dijital Oyun Tasarım, Bilgisayar Bilimleri, Çizgi Film ve Animasyon, Görsel İletişim ve

Grafik Tasarım alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dr. Öğr. Üyesi 1 Beslenme, Gıda, Gastronomi veya Turizm alanında doktora yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Grafik Tasarımı, Radyo Televizyon Sinema, Yeni Medya veya İletişim alanında almış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi
Grafik Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Sanat ve Tasarım alanında almış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Mimarlık alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi 2 Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Dr. Öğr. Üyesi 3 Doktorasını / Sanatta Yeterliliğini Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanlarında yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi
Müzik Dr. Öğr. Üyesi 3 Müzik alanında doktorasını / Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Dr. Öğr. Üyesi 1 Radyo TV alanında Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık

Fakültesi
Resim Dr. Öğr. Üyesi 3 Doktora/Sanatta yeterliliğini resim alanında almış olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Tiyatro Dr. Öğr. Üyesi 2 Sahne Sanatları, tiyatro veya Radyo TV sinema alanlarının birinde doktora/Sanatta Yeterliliğini yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Dr. Öğr. Üyesi 3 Doktorasını Ekonomi, İktisat veya Ekonometri alanlarında yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve

Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 3 Doktorasını Ekonomi, İktisat, veya Ekonometri alanlarında yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dr. Öğr. Üyesi 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Medya, Medya ve İletişim, İletişim Bilimleri alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Dr. Öğr. Üyesi 3 İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi
İşletme (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 3 İşletme alanında doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi 3 Mütercim – Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji
REKLAM ALANI