Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 15.02.2021
250
A+
A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden:

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE İSTİHDAM

EDİLMEK ÜZERE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ İŞÇİ ALIMI İLANIAÇIKLAMALAR1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan   Sokak   No:55   Beşiktaş   ve   Orhantepe   Mah.   Tekel   Cad.   No:6   Cevizli   Kartal adreslerinde  bulunan  işyerlerinde  istihdam  edilmek  üzere  4857 sayılı  İş  Kanunu  ile  bu Kanuna dayanılarak  çıkarılan  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde  2  meslek  için  16  kamu  işçisi  alımı yapılacaktır.

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

3.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten    ihraç    edilenler    ile    kamu    haklarından    mahrum    olanların    başvuruları    kabul edilmeyecektir.

4.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmeliğin  ilgili  hükümlerine  göre  ihtiyaç  duyulan  hizmet  türlerinde  işe  alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6.   Yerleştirme   işlemi   yapılan   ve   ataması   yapılanlardan,   30   gün   içerisinde   göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp   da   sonradan   atama   şartlarını   taşımadığı   anlaşılanların   yerine   yedek   listenin   ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

7.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5   inci   maddesinde   belirtilen   “işe   göndermede   öncelikli   olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARIYönetmelik Kapsamında Kuraya Tabi Alımlar Matbaa İşçisi

Açık pozisyon sayısı              5

İş Alanı/Kadro                       Darphane/İşçi

Çalışma Yeri                          İstanbul

Öğrenim Durumu                   Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu                           İlan  tarihi  itibariyle  18  yaşından  büyük  olmak,  30  yaşını

doldurmamış olmak

Askerlik Durumu                   Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim                                 2 yıl mesleki deneyimini SGK kayıtları ile belgelemek 

Aranan özellikler                    Vardiyalı  çalışma  saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım çalışmasına   yatkın,   gelişime   açık,   dikkatli   ve   düzenli çalışan.Baskıcı (Plastik) İşçisi

Açık pozisyon sayısı              11

İş Alanı/Kadro                       Darphane/İşçi

Çalışma Yeri                          İstanbul

Öğrenim Durumu                   Ortaöğretim (Lise veya dengi)

Yaş Durumu                           İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik Durumu                   Askerlikle ilişiği bulunmamak

Deneyim                                 T.C.  Kimlik  Kartı,  Sürücü  Belgesi,  Pasaport  veya  diğer resmi  kimlik  belgelerinin  güvenlikli  basımı  konularında  en az  3  (üç)  yıl  deneyimi  SGK  kayıtları  ile  belgelemek  veya akıllı  kart  üretim  teknolojileri  konusunda  sertifika  sahibi olmak.

Aranan diğer özellikler          Vardiyalı  çalışma  saatlerine  uyum  sağlayabilecek,  takım

çalışmasına   yatkın,   gelişime   açık,   dikkatli   ve   düzenli çalışan.BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ–   Başvurular   Türkiye   İş   Kurumu   (İŞKUR)   internet   sitesi   üzerinden   online   olarak 15.02.2021 – 19.02.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

– Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.NOTER KURA İŞLEMLERİ– İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru  şartlarını  taşıdığı  tespit  edilen  adayların  sayısının  açık  pozisyon  sayısının  4  (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile, açık iş  sayısının  4  (dört)  katı  oranında  asil  ve  açık  iş  sayısının  4  (dört)  katı  oranında  yedek  aday belirlenecektir.

– Noter kura çekimi 15.03.2021 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

–   Kura   çekimi   tarihi   ve   yerinde   değişiklik   olması   durumunda   Genel   Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

–   Kura   sonuçları   ve   diğer   her  türlü   duyurular   https://www.darphane.gov.tr   internet adresinde  ilan  edilecektir.  Adaylara  herhangi  bir  yazılı  tebligat  yapılmayacaktır.  Bu  ilanlar tebligat yerine geçecektir.

– Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

–  Noter  tarafından  kura  ile  seçilen  “asil  aday”  listesinde yer alan  adaylar, tarih ve  saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.

İlanen duyurulur.               https://www.ilan.gov.tr/ilan/742042/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/kamu-personel-alim-ve-sinavlari/darphane-ve-damga-matbaasi-genel-mudurlugu-16-isci-alacak

REKLAM ALANI