Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Antalya AKEV Üniversitesi 75 akademik personel alacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 09.02.2021
180
A+
A-

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANIÖğretim Üyesi (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) olarak personel alım ilanı; Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   yüksekokul   ve   bölümlerine,   657   sayılı   Devlet Memurları   Kanunu’nun   48’inci   maddesinde   belirtilen   genel   şartları   taşıyan,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi alınacaktır.1-  Profesör  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 takım dosya ve 6 flash bellek ile Rektörlüğe,2-  Doçentlik  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  dilekçeleri  ekinde  özgeçmiş,  noterden tasdikli doçentlik belgesi, yayın listesi ve bilimsel çalışmalarını kapsayan 1 takım dosya ve 4 flash bellek ile Rektörlüğe,3-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  müracaat  edeceklerin;  özgeçmiş,  doktora  veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosya ve   4   flash   bellek   ile   ilgili   Fakülte   Dekanlığına   /   Yüksekokul   Müdürlüğüne   başvurularını yapmaları gerekmektedir.4-   Üniversitemizin   aşağıdaki   Tablo   2   ve   3’te   belirtilen   birimlerine,   2547   sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  yapılacak atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  ilişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmeliğin  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  görevlileri  alınacaktır.Başvuracak  adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması  gerekmektedir.  Öğretim  Elemanı  kadrosuna  başvuracak  adayların  başvurularını; dilekçe  ekinde  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  2  adet  fotoğraf,  özgeçmiş,  onaylı  lisans,  yükseklisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, lisans not ortalamasını gösterir belge (transkript), ALES ve yabancı dil belgelerinin fotokopileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerini imzalanması ile birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara yapmaları gerekmektedir.Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Üniversitelerarası  Kurul  tarafından  denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Müracaatlar işbu ilanın yayımından itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.akev.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

 

Tablo

1
Akademik Birim Bölüm Kadro

Sayısı
Kadro

Unvanı
İlan Şartları
Sıra 1 Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği 4 Dr. Öğretim Üyesi Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde

doktora derecesine sahip olmak
Sıra 2 Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4 Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip

olmak
Sıra 3 Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 4 Dr. Öğretim Üyesi Endüstri Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak
Sıra 4 İnsani Bilimler Fakültesi Mütercim Tercümanlık 3 Prof. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dilbilimi alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1 Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 6 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 3 Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği, Gemi Mühendisliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri ve Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisliği, Deniz Teknolojileri Mühendisliği, İşletme alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 7 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 2 Doç. Dr./ Dr. Öğretim Üyesi İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık alanlarının birinde doçentlik/doktora derecesine sahip olmak
Sıra 8 Sanat ve Tasarım Fakültesi Sahne Sanatları 3 Dr. Öğretim Üyesi Sahne Sanatları (dans, tiyatro, müzik) alanında sanatta yeterlilik/doktora derecesine sahip olmak
Sıra 9 Sanat ve Tasarım Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı 3 Dr. Öğretim Üyesi Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Radyo Sinema Televizyon, Dijital Oyun Tasarımı, Grafik Tasarımı, Çizgi Film Animasyon, Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinden lisans, yüksek lisans derecesi ile mezun olmak ilgili alanlardan birinde doktora derecesine sahip olmak ve Dijital oyun tasarımı alanında çalışmaları olmak
Sıra 10 Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım 3 Dr. Öğretim Üyesi Endüstriyel Tasarım ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarının birinde doktora derecesine sahip olmak
Sıra 11 Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı 1 Dr. Öğretim Üyesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Deniz İşletmeciliği, Deniz Teknolojileri Mühendisliği veya Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine ve Denizci Eğitimci Belgesine sahip olmak

 

Tablo 2 Akademik Birim Bölüm Kadro Sayısı Kadro Unvanı İlan Şartları ALES Yabancı Dil
Sıra 1 Meslek Yüksekokulu E- Ticaret ve Pazarlama 3 Öğretim Görevlisi Pazarlama, Dış Ticaret ve Pazarlama, Pazarlama ve Reklamcılık, Dijital Medya ve Pazarlama, İşletme, İktisat, İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SÖZ- EA
Muaf
Sıra 2 Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 3 Öğretim Görevlisi Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji, Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SÖZ- EA
Muaf
Sıra 3 Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım 3 Öğretim Görevlisi Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SÖZ- EA
Muaf
Sıra 4 Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri 3 Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 5 Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı 3 Öğretim Görevlisi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak ve aynı alanda uzmanlığını tamamlamış olmak. 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 6 Meslek Yüksekokulu Anestezi 3 Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 7 Meslek Yüksekokulu Optisyenlik 3 Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 8 Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme 3 Öğretim Görevlisi Sağlık Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 9 Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi 3 Öğretim Görevlisi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Bilimleri, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Yönetimi alanlarından lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapmış olmak 70

SAY- EA
Muaf
Sıra 10 Meslek Yüksekokulu Ebelik 3 Öğretim Görevlisi Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde

tezli yüksek lisans yapmış olmak
70

SAY- EA
Muaf
Sıra 11 Meslek Yüksekokulu Hemşirelik 3 Öğretim Görevlisi Üniversitelerin Hemşirelik Fakültesi veya Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde

tezli yüksek lisans yapmış olmak
70

SAY- EA
Muaf
Sıra 12 Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı 3 Öğretim Görevlisi Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Yönetimi, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanların birinde tezli yüksek

lisans yapmış olmak
REKLAM ALANI