Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Avrasya Üniversitesi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
REKLAM ALANI
Yayınlama: 16.02.2021
249
A+
A-

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANIÜniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

OKUL BÖLÜM/ PROGRAM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Ameliyathane Hizmetleri 2 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup, sağlık alanında tezli yüksek

lisans yapmış olmak ve belgelendirmek koşuluyla ameliyathane hizmetlerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
2 Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Diyaliz 2 Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya Sağlık Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2 Hemşirelik veya Ebelik lisans mezunu olup Hastane veya Sağlık

Kurumları Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Elektronörofizyoloji 2 Nöroloji uzmanı olmak veya Biyofizik uzmanı olmak veya Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya İleri nörolojik bilimler, Temel nörolojik bilimler veya Nöroanatomi alanında doktora yapmış olmak.
1 Biyoloji veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup, sağlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Psikoloji bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
Radyoterapi 2 Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji veya Radyoterapi alanında uzmanlığını almış olmak veya Radyoterapi Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak.
  Radyoterapi 2 Fizik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 Fizik bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Fiziği veya Radyoloji

alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak
2 Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak veya Fizik veya

Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin birinden tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
Anestezi 2 Tıp Fakültesi, Hemşirelik lisans mezunu olmak, alanında tezli

yüksek lisans yapmış olmak.
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Veteriner Fakültesi Veteriner

Bölümü lisans mezunu olmak ve Tıp Fakültesi histoloji- embriyoloji alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
İlk ve Acil Yardım 1 Acil yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik veya ebelik lisans

mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Meslek Yüksek Okulu Adalet 2 Hukuk Fakültesi mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış

olmak.
Grafik Tasarım 1 Grafik Tasarım, Görsel Sanatlar veya Grafik lisans mezunu olup alanı ile ilgili tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik/Elektronik

Mühendisliği
1 Elektrik/Elektronik Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans mezunu yapmış olmak.
Makine Mühendisliği 1 Makine Mühendisliği anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Harita Mühendisliği 1 Harita Mühendisliği anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji 1 Odyoloji lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak.
Hemşirelik 2 Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği, İç hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın hastalıkları Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Hemşirelik Esasları veya Hemşirelikte

Yönetim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
OKUL BÖLÜM/PROĞRAM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR
Sağlık Bilimler Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 2 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği, Spor yöneticiliği, spor yönetimi, antrenörlük veya

rekreasyon alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Odyoloji 1 Odyoloji lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Ebelik 1 Ebelik veya hemşirelik lisans mezunu olmak, ebelik yada kadın sağlığı ve doğum hemşireliği alanında yüksek lisans veya doktora

yapıyor olmak.
Hemşirelik 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Çocuk Gelişimi 2 Çocuk gelişimi veya okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu olmak.

Alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak

Sanatları
1 Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, alanında tezli yüksek

lisans yapıyor olmak.
Yönetim Bilişim Sistemleri 2 Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Matematik Öğretmenliği veya İstatistik Lisans mezunu olmak, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans veya

doktora yapıyor olmak.
Endüstriyel Tasarım 2 Endüstriyel tasarım bölümü veya endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans

veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1 Makine Mühendisliği, Gemi Makinaları, İmalat Mühendisliği

anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Bilgisayar Mühendisliği 1 Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri Bölümü 4 Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanlarda doktora

yapıyor olmak.

 

Son Başvuru Tarihi : İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.
Başvuru Başlangıç Tarihi 16.02.2021 Sınav Giriş Tarihi 16.03.2021  
Son Başvuru Tarihi 02.03.2021 Sonuç Açıklama Tarihi 19.03.2021  
Ön Değerlendirme Açıklama Tarihi 09.03.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Sitesi www.avrasyauniversitesi.com  
Başvuru Şekli Şahsen veya Posta İle (Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden kurumumuz sorumlu değildir.)  A. GENEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az  50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak  gerekir.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumları kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların not döküm belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not Doküman belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sisteminin olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

4. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartlarından muaftır.

5. İlgili yönetmeliğin 6/4.maddesi kapsamında alınacak öğretim görevlileri için dil puan şartı 80 puandır.B. ÖZEL ŞARTLAR:

1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)

5.  Diploma,  geçici  mezuniyet  belgesi  ve  ilanın  özel  şartlar  bölümünde  istenen  belgelerin  ve  öğrenci  belgelerinin  onaylı  sureti  (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (onaylı)

7. ALES belgesi (ÖSYM’nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge) sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8. Yabancı Dil Belgesi (Asıl yada doğrulama kodu bulunan)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10. Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak)

11. Sosyal güvenlik kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

12. herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet vb.)ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Başvurunun şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir.

2.  Sonuçlar  üniversitemizin  internet  sitesinden  (www.avrasyauniversitesi.com)  yayımlanacaktır.  İnternet  adresimizden  yapılacak  duyuru  tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3. Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca “aslı gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4.  Adaylar  üniversitemizce  ilan  edilen  kadrolardan  yalnızca  bir  kadroya  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların  başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.  Postadaki  gecikmelere,  eksik  bilgi  ve  belge  ile  intikal  eden  başvurulara  ve  gerçeğe  aykırı  beyan  ihtiva  eden  başvurulara  ilişkin  sorumluluk başvurana aittir.

6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

7. Üniversitenin /İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8.  e-Devlet  kapısı  (www.turkiye.gov.tr)  alınan  kare  kodlu  mezun  belgesi  ve  öğrenci  belgeleriyle  başvuru  yapılabileceği,  söz  konusu  belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.https://www.ilan.gov.tr/ilan/742736/personel-alimi-akademik-kadro-ve-egitim-ilanlari/akademik-personel-alimlari/avrasya-universitesi-54-ogretim-gorevlisi-ve-arastirma-gorevlisi-alacak

REKLAM ALANI