Örnek No:55* T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2023/31 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Örnek No:55* T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2023/31 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 18.12.2023
5
A+
A-

Örnek No:55*

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ
2023/31 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Gediz İlçe, Ova Mevkii, 2625 Parsel,
Taşınmazın Tapu Kaydı:
Dava konusu taşınmaz Kütahya İli. Gediz İlçesi, Kızılüzüm Köyü, Ova Mevkiinde bulunan – ada,2625 nolu parseldir. Taşınmazın tapu kayıtlarındaki vasfı Tarla’dır. Taşınmaz 5.251,20 m2 yüzölçümlüdür. Taşınmazın tapu kayıtlarındaki malikleri Levent Acar, Celal Acar, Osman Acar’dır.. Borçlu Levent Acar’ın bu parseldeki hissesi 1/2?dır.
Taşınmazın İmar Durumu:
Taşınmaz Kızılüzüm Köyü yerleşim alanı içerisindedir. Taşınmaz Gediz Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı sınırları dışında olup,1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hükümleri geçerlidir. Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine tabidir. Taşınmazın yola cephesi vardır. Her türlü köy alt yapı ve imkanlarından yararlanabilir konumdadır. Ulaşımı kolay bir parseldir. Taşınmazın batısından yol geçmektedir.
Taşınmazın Özellikleri:
Taşınmazın üzerinde batı tarafta yapılar bulunmaktadır. Bu yapılardan öndeki yapı tek katlıdır. Taban alanı yaklaşık 165 m2 dir. Bu yapının duvarlarının alt tarafı taş, üzeri yığma blok tuğla duvardır. Tabanı topraktır. İçi dışı sıvasızdır. Üzerinde 2 akıntılı ahşap çatısı vardır. Çatı örtüsü marsilya kiremittir. Bu yapının sağ yan tarafında üzerinde tek akıntılı ahşap çatılı, saç örtülü, küçük baş hayvan ağılı vardır. Taban alanı yaklaşık 120 m2 dir. Tabanı topraktır. Yol ve doğu tarafı taş duvarlıdır. Bahçe tarafı önü açıktır.
Taşınmazın orta kısmında tek katlı, Üzerinde tek akıntılı çatılı, trapez saç örtülü bakıcı evi vardır. Bu yapının taban alanı yaklaşık 24 m2 dir. Pvc pencerelidir. Bu yapının arkasında yığma blok tuğla duvarlı diğer ev vardır. Bu yapının taban alanı yaklaşık 32 m2 dir. Üzerinde 2 akıntılı ahşap çatısı vardır. Çatı örtüsü marsilya kiremittir. Pvc pencerelidir. Yapının dışı sıvasızdır. Ayrıca eve bitişik, tek katlı ve üzerinde tek akıntılı çatılı, marsilya kiremitli ,etrafı tahta ve naylon brandalı kısım vardır.
Adresi : Kızılüzüm Köyü Ova Mevkii Gediz/Kütahya Gediz / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 5.251,20 m2
Arsa Payı : 1/2
Kıymeti : 153.770,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2024 – 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 – 13:46

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

REKLAM ALANI