Örnek No:55* T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2023/16 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55* T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2023/16 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve...

Örnek No:55* T.C. GEDİZ  İCRA DAİRESİ 2023/16 TLMT.  TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
REKLAM ALANI
Yayınlama: 07.04.2023
58
A+
A-

Örnek No:55*
T.C.
GEDİZ
İCRA DAİRESİ
2023/16 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Gediz İlçe, E.GEDİZ/İSMETPAŞA Mahalle/Köy, 389 Ada, 23 Parsel, Taşınmaz Eski Gediz Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde bitişik yapı nizamlı 3 kata kadar yapılaşmaya uygun konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın her iki cephesinden yol geçmektedir. Ulaşımı kolay bir parseldir.Her türlü belediyeye ait yapı ve imkanlardan yararlanabilir konumdadır. Ahşap yapı tarihi bir binadır. Yapının İzmir caddesine bakan kısmı 3 kat, diğer cadddeye bakan kısmı bodrum ve tek katlıdır. 3 katlı olan kısmı 32 m2dir. alt katı tek göz işyeri ve üst kata çıkış merdiveni vardır. yapı ahşap kapı ve pencereli, ahşap dikme ve çaprazlı arası kerpiç dolgu duvarlıdır.Ttaban ve tavanı ahşaptır. Zemin katın tabanı betondur. Üst kata ahşap merdiven ile çıkılır. Üst katta ortada antre ön ve arka kısımda 2 oda vardır. Bu katta üst kata ahşap merdiven ile çıkılır. Üst katta da bir göz oda vardır. Yapının çatısı tek akıntılı ve alaturka kiremittir. üst katta 1 oda vardır. tabanı ve tavanı ahşaptır. Kapısı ve penceresi ahşaptır. Bu kısmın altında taş duvarlı basık tavanlı bodrum vardır. Bu kısmın alanı 30 m2dir. Üzerinde tek akıntılı ahşap çatısı vardır. Çatı örtüsü alaturka kiremittir. Taşınmazın tapu kaydında korunması gerekli taşınmaz, kültür varlığı ,2. grup korunması gerekli kültür varlığı şerhleri vardır.
Adresi : İsmetpaşa Mah. İzmir Cad. No:62 Eskigediz Gediz / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 61,09 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 122.618,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2023 – 10:02
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2023 – 10:02

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2023 – 10:02
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2023 – 10:02

05/04/2023

Harun ÜNAL
İcra Müdürü
94352

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

REKLAM ALANI