İLAN

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 17.12.2020
458
A+
A-

İLAN

 

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

ADRES

CİNSİ

İHALE SAATİ

MUAMMEN KİRA BEDELİ

GECİCİ TEMİNATI

1

ÖZYURT MAHALLESİ

 

 PAZAR YERİ

14:00

2.000.00.TL.

1.440.00.TL

            Belediye Encümeninin 07.12.2020 tarih ve 204 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait olan tabloda belirtilen iş yerlerinin , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesine göre 2+1  yıl müddetle kira ihalesine çıkarılmıştır.

 

İhaleye girebilmek için;

 

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Geçici teminatı Belediye veznesine yatırmış olmak,
  • Tebligat için Türkiye cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermek,
  • Gediz’de ikamet ediyor olmak,
  • Tüzel kişilerin Tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi ihaleden önce komisyona ibraz etmesi,

 

 

İhaleler 28.12.2020 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye Gelir Müdürlüğünden görülebilir.

 

İştirakçilere ilan olunur.

 

REKLAM ALANI