İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 24.12.2022
20
A+
A-

İLAN
GEDİZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya İli, Çavdarhisar İlçesi, Yukarı Köyü/Mahallesinde bulunan aşağıdaki parsel numarası, miktarı ve cinsi, maliği yazılan taşınmazın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür varlıkları ve müzeler Genel Müdürlüğünün 07/07/2020 tarih ve 477583 sayılı onayına istinaden kamulaştırılmasına karar verildiği, idarece kıymet takdir komisyonu oluşturulduğu, komisyon tarafından m² bedeli belirlendiği 2942 Sayılı yasanın 4650 sayılı Yasayla değişen 8. maddesine göre yapılan pazarlık sonucunda 197 ada, 1 parselin 7/16 hissesinde anlaşma sağlanmış ve taşınmazın bu bölümü Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş, 197 ada, 2 parselin 7/16 hissesinde anlaşma sağlanmış ve taşınmazın bu bölümü Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş taşınmazların kalan 9/16 hissesinin değer tespiti ve tescili için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mahkememize dava açılmıştır.
İlgililerine 4650 S.K. değişik 2942 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

Katip 238004
e-imzalıdır

Hakim 219042
e-imzalıdır

 

İL: KÜTAHYA İLÇE: ÇAVDARHİSAR KÖY. : YUKARI

Esas No Ada/ Parsel Toplam+ Yüzölçümü Niteliği Malik
2022/586 197/1 134,40 m² Bahçe Ahmet Karaslan (Mehmet oğlu)
Ali İhsan Akgün (Lütfi oğlu)
Ayşe Karaslan (Ali kızı)
Hacer Birinci (Ahmet kızı)
İsmail Karaslan (Ahmet oğlu)
Necati Akgün (Lütfi oğlu)
2022/586 197/2 112,71 m² Bahçe Aysel Yar (Halil İbrahim kızı)
Aysun Öztürk (Halil İbrahim kızı)
Emine Öztürk İşler (Halil İbrahim )
Ercan Karaslan (Mehmet oğlu)
Fatma Özcan (Mehmet kızı)
Fatma Yaşar (Halil İbrahim kızı)
İmren Türk (Halil İbrahim kızı)

 

 

REKLAM ALANI