_______ __ ___İ L A N_______ ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___ GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
REKLAM ALANI
Yayınlama: 16.03.2023
77
A+
A-

 

 

_______ __   ___İ    L    A    N_______    ___

GEDİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 İlçemiz Uluoymak Mahallesinde bulunan, tapunun Dayınlar Mahallesi, Kütükçü Mevkii, 89 ada, 6 parsel nolu 300,00 m², Umurbey Mahallesinde bulunan tapunun Umurbey Mahallesi Geriş Mevkii 727 ada 12 parsel nolu 210,17 m², 730 ada 2 parsel nolu 199,51 m², 730 ada 14 parsel nolu 227,32 m², 731 ada 12 parsel nolu 235,52 m², 753 ada 10 parsel 346,52 m², 753 ada 11 parsel nolu 350,72 m², 754 ada 10 parsel 323,54 m² ve 754 ada 11 parsel nolu 325,90 m² miktarındaki arsa vasfındaki taşınmazların, 06/03/2023 tarih ve 25 sayılı Encümen kararıyla;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışa çıkarılacaktır.

Taşınmaza ait tahmin edilen bedeller ile geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda çıkarılmıştır.

 

İhale 21 MART 2023 SALI günü Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclisi toplantı salonunda, Saat : 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45 ve 16:00 ’ de ihale edilecektir.

 

İhaleye katılmak isteyenler;

1.) T.C Vatandaşı olmak,

2.) Geçici teminatı yatırmış olmak,

  • Kanuni İkametgah sahibi olmak,

4.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

5.) Tüzel kişilerin tüzel kişiliğe yetkili olduklarına dair noterce tasdikli taahhütnameyi

ihaleden önce komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.

6.) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge istenecektir.

7.)Nüfus cüzdan fotokopisi

Belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın mesai saatleri dahilin de Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri;

İlanen duyurulur.

SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULLER

 

S. NO

 

MAHALLE

 

MEVKİİ

 

ADA / PAR.

İHALE SAATİ

M2

 

MUHAMMEN BEDEL

 

GEÇİCİ

TEMİNAT

     
1  

Dayınlar Mah.

 

Kütükçü

 

89/6

 

14:00

 

300,00 m2

 

       700.000,00TL.

+

KDV

 

     21.000.00 TL.

 

2

 

Umurbey Mah. 

 

Geriş

 

727/12

 

14:15

 

210,17 m2

       350.000,00TL.

+

KDV

 

  10.500.00 TL.

 

3

 

   Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

730/2

 

14:30

 

199,51 m²

      300.000,00TL.

                 +

              KDV

  

  9.000.00 TL.

 

4

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

730/14

 

14:45

 

227,32

      325.000,00TL.

                 +

              KDV

 

  9.750.00 TL.

 

5

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

731/12

 

15:00

 

235,52

      450.000,00TL.

                 +

              KDV

  

13.500.00 TL.

 

6

 

    Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

753/10

 

15:15

 

346,52

      750.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 22.500.00 TL.

 

7

 

    Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

753/11

 

15:30

 

350,72

      700.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 21.000.00 TL.

 

8

 

Umurbey Mah.

 

 

Geriş

 

754/10

 

15:45

 

323,54

      650.000,00TL.

                 +

              KDV

 

 19.500.00 TL.

 

9

 

   Umurbey Mah.

 

 

 

Geriş

 

754/11

 

16:00

 

325,90

      650.000,00TL.

                 +

              KDV

  

 19.500.00 TL.

 

REKLAM ALANI